Taiteen metsittymisestä

Becoming_forested_cover_poster

Cover image: Michaela Casková

Taiteen metsittymisestä – Harjoitteita jälkifossiilisiin oloihin
[Becoming Forested – Exercises for Post-fossil Conditions]

Taideyliopiston Kuvataideakatemian sähköinen julkaisu Taiteen metsittymisestä – Harjoitteita jälkifossiilisiin oloihin (2018) on ensimmäinen suomenkielinen, jälkifossiiliseen ajatteluun liittyvä taiteellisten käytäntöjen antologia. Julkaisu on syntynyt Mustarinda-talolla syyskuussa 2017 pidetyn Taidetta luonnon ehdoilla? -symposiumin pohjalta. Julkaisussa symposiumin taiteilijat esittelevät Paljakanvaaralla syntyneitä taiteellisia kokeilujaan ja niiden myötä avautuvaa ajattelua. Symposiumin järjestivät Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtoriopiskelijat kuvataiteilija ja tutkija Markus Tuormaa sekä kuvataiteilija ja tutkija Henna Laininen. Järjestäjien lisäksi symposiumiin osallistuivat esitystaiteilija ja tutkija Saara Hannula, ympäristötaiteilija Timo P. Vartiainen ja kuvataiteilija Isla Peura.

Taiteen metsittymisestä – Harjoitteita jälkifossiilisiin oloihin (“On Art Becoming Forested – Exercises for Post-Fossil Conditions”), is the first Finnish-language anthology of articles on artistic practices investigating post-fossil thinking. The publication is based on the Taidetta luonnon ehdoilla? (”Art on nature’s terms?”) symposium held at the Mustarinda house in north-eastern Finland in September 2017. In the publication, the artists who participated in the symposium present the artistic experiments conducted on the Paljakanvaara hill and the forms of thinking inspired by the experiments. The symposium was organised by visual artist and researcher Markus Tuormaa and visual artist and researcher Henna Laininen, both of whom are doctoral students at the Helsinki Academy of Fine Arts. In addition to the organizers, the symposium participants included performance-maker and researcher Saara Hannula, environmental artist Timo P. Vartiainen and visual artist Isla Peura.

Linkki sähköiseen julkaisuun