Kokeva keho

Kokeva keho. Ajatuksia katsojan kehosta esityksessä Todellisuuden tutkimuskeskuksen esitysten valossa. (2010)

Kokeva keho käsittelee käynnissä olevaa esittävän taiteen muodonmuutosta, jonka myötä katsoja ei enää ole vain katsoja vaan sulautuu yhä enemmän teoksen maailman sisään. Kirjoituskokoelman ytimenä on Todellisuuden tutkimuskeskuksen vuoden 2008 tutkimus, jonka aiheena oli katsoja-kokijan keho esityksessä. Teos on kurkistusaukko esittämisen avantgardeen, jolle ’näyttämö’ ei riitä, ’katsoja’ on menneisyyden jäänne ja keho taiteellinen kokeilukenttä.

Kokeva keho (The Experiencing Body) investigates the transitions in contemporary performance, due to which the spectator is no longer a spectator but merges with and immerses herself in the world created by the performance. The collection of essays focuses on the artistic research done at the Reality Research Center in 2008, the topic of which was the spectator’s body in performance. The book is a peep hole into contemporary avant-guarde, where the “stage” is no longer enough, the “spectator” is a remain from the past and the body is an field of artistic experimentation.

Credits
Editors: Julius Elo ja Tuomas Laitinen
Writers: Terike Haapoja, Saara Hannula, Tuomas Laitinen, Timo Mäkelä, Pilvi Porkola, Linda Priha, Risto Santavuori, Eero-Tapio Vuori
Photos: Jan Ahlstedt
Layout: Saara Hannula
Publisher: Reality Research Center

Saaran esseet “Esitys kehon tilana” ja “Kohtaamisen tilassa” PDF-muodossa